1. כללי
1.1. התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
1.2. האתר משמש כחנות (להלן: “החנות”) אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים. כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, רשאי לבצע הזמנה בחנות.
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין “ממלכת החלבה”, לכל דבר ועניין, לכן הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
1.4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
1.5. “ממלכת החלבה” מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך לרכוש מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.5.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.
1.5.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב- “ממלכת החלבה” או בצדדים שלישיים כלשהם.
1.5.3. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם “ממלכת החלבה” או מי מטעמה.
1.5.4. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר “ממלכת החלבה”
1.5.5. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם, גנוב או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
1.5.6. במידה ולא קיים מלאי זמין למכירה אשר טרם עודכן בחנות.

2. אודות המכירה והמוצרים
2.1. “ממלכת החלבה” מאפשרת לך לרכוש מוצרים בדרך נוחה, מהירה ובמחירים אטרקטיבים, וניתנת אחריות מלאה של “ממלכת החלבה” על כל המוצרים.
2.2. ניתן לקבל פרטים אודות כל מוצר באתר או ליצור קשר עם החנות / מפעל בטלפון או במייל.
2.3. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש לבחור תחילה את המוצר המבוקש ולאחר מכן ללחוץ על “הוסף לסל”. לאחר אימות הפרטים כמשתמש רשום יש להזין נתונים אישיים כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כדי שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע “ממלכת החלבה” בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה במייל או/ו בטלפון תוך שלושה ימי עסקים.
חשוב להבהיר, הרשמה ל- “ממלכת החלבה” מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות “ממלכת החלבה”, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של “ממלכת החלבה”.

3. ביטול רכישות
3.1. ניתן לבטל רכישת מוצר עד ימים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בדואר אלקטרוני או בטלפון המפורסם באתר – ישירות אל החנות / מפעל.
לא ניתן לבטל עסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה.
3.2. חוק הגנת הצרכן, התשמ”א (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים “ממלכת החלבה” או בעליו לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף לעמלת כרטיס האשראי. אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא שנפתחה, או שנעשה כל שימוש במוצר. הנך רשאי לבטל שירותים שרכשת בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות היה אמור להינתן.
כמו כן לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות ודרישות מיוחדות, לרבות מחשבים בקונפיגורציה מיוחדת או מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה.
3.3. סכום הזיכוי המקסימלי יהיה הזיכוי אותו שולם עבור המוצר, החברה לא תשלם בשום מקרה פיצוי בגין נזק עקיף בגין איחור, טעות במוצר, אובדן זמן וכו’…
אם בחר הצרכן להחזיר את המוצר באמצעות שליח של החברה, הוא יחויב בעלות המשלוח.
3.4. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
3.5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
3.6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, נפתחו, כאלו שהשתמשו בהם, אלא לאחר שהספק / מפעל נתן את הסכמתו מראש החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
3.6.1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
3.6.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
3.6.3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
3.6.4. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
3.6.5. הודעה על ביטול העסקה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
3.6.6. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק ו/או המפעל לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
3.6.7. החנות ו/או הספק ו/או המפעל לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

4. שיטת המכירה בחנות
4.1. מכירה רגילה – מכירת מוצרים במחיר קבוע מראש.
הגולש בוחר מוצר ממגוון המוצרים ומבצע את הקנייה בהתאם להנחיות האתר (מומלץ לעיין בפרטי המוצר בטרם ביצוע הקנייה).
ניתן לרכוש את המוצרים בכל שעות היממה.

5. אספקת והובלת המוצרים
5.1. שימו לב! באחריות הלקוח לבדוק התאמת המוצר ושלמותו להזמנתו לפני התקנתו, לא יתקבלו שום תלונות לגבי התאמת המוצר/הצבע/הגודל/החלוקה וכו’ לאחר פתיחתו.
5.2. יש לבדוק שלמות המוצר בקבלתו ובמידה של בעיה להודיע לנו מיידית באמצעות פקס ו/או דואר אלקטרוני.
5.3. החנות תדאג לספק את המוצר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה תוך המועד הנקוב בדף המכירה אלא אם צוין אחרת, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיסי האשראי.
5.4. החנות ו/או הספקים ו/או המפעל לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
5.5. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
5.6. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
5.7. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
5.8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח
5.9. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי
עסקים, יום א’-ה’ לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

6. דמי משלוח
6.1. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
6.2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.
6.3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח. לקוח אשר לא ידרוש את המוצר שנשלח אליו בחבילה והמוצר יחזור לחנות, יחויב שוב בדמי המשלוח כדי שהחבילה תישלח שוב.

7. כללים נוספים
7.1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
7.2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.
7.3. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
7.4. הספק לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
7.5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
7.6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה. שימוש בהם והצגתם מותנית באישור בכתב ממפעילת האתר.
7.7. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
7.8 המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

8. שירות לקוחות
8.1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החנות במייל או בטלפון.